ressursbasen.no

Veien til ny jobb i Bergen

Beredt er en Arbeid og Inkluderingsbedrift, men samtidig en virksomhet som tilbyr kompetanse- og servicetjenester i konkurranse med private virksomheter. Vår hovedoppgave er å tilføre kompetanse som hjelper folk til å komme ut i arbeid eller styrke sine arbeidsprestasjoner. Det gjør vi gjennom læring og praksis i egne virksomheter og hos virksomheter vi har et nært og godt samarbeid med. Ved å skape arbeidsplasser og sørge for arbeidsmuligheter for våre kandidater hjelper vi andre med å lykkes. Beredt jobber for å fremme trivsel og arbeidsglede, mestring og prestasjoner.