Forebyggende grep i ressursbasen.no

Som en ansvarlig virksomhet, er vi opptatt av å beskytte våre kandidater, samarbeidspartnere, ansatte og samfunnet for øvrig mot spredningen av koronaviruset.

Vi opprettholder full drift men praktiserer bruk av hjemmekontor så langt det lar seg gjøre.  

Gjennom video- nett- og telefonmøter holder vi kontakt med jobbsøkere, kandidater og samarbeidspartnere på ordinær måte.

Fysiske møter på vårt kontor gjøres etter avtale, men vi er da opptatt av å følge de til enhver tid styrende retningslinjer gitt av FHI.no