Vi hjelper jobbsøkerne på deres egne premisser.

For å utføre dette oppdraget er det viktig for oss, å forstå:

Hvem er du?  Hva kan du?  Hva vil du?                                                                                                                                                                                                                   

Gjennom lang erfaring vet vi at beste måte å hjelpe jobbsøkere på, er å begynne med en god samtale. Vi får da får vi fram det fulle potensial, og kan gi målrettet veiledning og hjelp.

Det første møtet med ressursbasen er alltid en god samtale med en av våre mest erfarne medarbeidere.

Dette er en så viktig for at vi har satt det som en fast startprosedyre for alle våre tjenester.

Se fram til et godt møte med oss.