ressursbasen.no

Fokus på jobbsøker

  • Jobbsøkere blir registrert og intervjuet.
  • Vi utarbeider en profil.
  • Vi formidler kompetansen til aktuelle bedrifter.
  • Jobbveiledning.

kandidatbasen.no

Fokus på kandiatformidling

  • Bedrifter formidler sitt behov for nyansettelser.
  • Vi gir hurtig tilgang til relevante, utvalgte kandidater.