Pakke

Få mer for pengene
kr2097
kr 1799,- Pakkepris
  • Hjelp med søknad X 2
  • Hjelp med CV
  • Forberedelse intervju

Dette er en løsningen for deg som har behov for minst 3 enkelttjenester. Det er fullt mulig å omdisponere tidsbruken om det er en oppgave som krever mer enn de andre. Velg kommunikasjonsform og tidspunkt for 1.samtale under.