Pluss

24/7
kr 2499,-
  • Hjelp med søknad X 4
  • Hjelp med CV
  • Forberedelse intervju
  • Tilpasset hjelp

Trenger du en sjef som drar deg fremover, en medarbeider, eller en assistent som gjør det «kjedelige» arbeidet for deg?

Vi tilpasser oss og påtar oss den eller de rollene nettopp du har behov for.

Er du jobbsøker og vil ha mer hjelp til raskere å  komme videre, eller har du det så hektisk i sin eksisterende jobb at du ikke får søkt på ny?

Vi er hele tiden tilgjengelig på telefon, e-post, nettmøte eller fysik møte når du trenger oss.

Velg kommunikasjonsmåte, og avtal tidspunkt for 1. samtale under.