ressursbasen.no

Veien til ny jobb i Bergen

B7People AS hjelper håndverks- og industribedrifter med å jobbe med det som de synes er lønnsomt og morsomt. Vi er deres HR avdeling, samt at vi hjelper dem med å finne de rette ansatte, optimalisering av kompetanse, opplæringsprogrammer, sertifiseringer, oppbemanning og nedbemanning.