Tilrettelagt

Bedrifter som hjelper de som faller utenfor arbeid som gjerne skyldes sykdom, funksjonshemning eller langtids ledighet. Ofte i samarbeid med NAV. 
Liste med bedrifter som er lokalisert i Bergensregionen