ressursbasen.no

Veien til ny jobb i Bergen

Arbeidsinkludering

Bedrifter som hjelper de som faller utenfor arbeid som gjerne skyldes sykdom, funksjonshemning eller langtids ledighet. Ofte i samarbeid med NAV.