ressursbasen.no

Veien til ny jobb i Bergen

A2G Gruppen er en arbeidsmarkedsbedrift som gir mennesker muligheter. Vi driver samtidig profesjonell forretningsvirksomhet. Hvert forretningsoråde reprensenterer en viktig praksisarena i vårt attføringsarbeid, og bidrar til at mange mennesker kan gå tilbake til ordinært arbeidsliv eller komme i arbeid for første gang.