ressursbasen.no

Veien til ny jobb i Bergen

Grønneviken

Vi tilbyr arbeids- og opplæringsplasser til mennesker som faller litt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, og som trenger en tilrettelagt arbeidshverdag. Kundegruppen vår omfatter lokale, nasjonale og internasjonale selskaper. Vi produserer og leverer produkter og tjenester til ulike bransjer som bl.a. mekanisk industri, treindustri, seismikkindustri, og lager- og logistikktjenester. Vi har også egen kantinevirksomhet med møtematproduksjon til bedrifter i Bergen og omegn.