ressursbasen.no

Veien til ny jobb i Bergen

Gløde AS er ein arbeidsinkluderingsverksemd med 60 ordinært tilsette og ca. 300 personar på ulike tiltak. Vår målsetjing er å gjennom arbeid og tenester å styrke den enkelte sin moglegheit til sjølv å nå måla sine. Viktige verdiar for oss er at: Alle kan utvikle seg. Alle kan gjere ein forskjell og alle kan arbeide. Vi tilbyr ein rekke ulike tiltak og ulike arbeidsområder for våre deltakarar. Gløde har et faglig og godt dokumentert oppfølgingsarbeid av den enkelte arbeidstakar i tråd med anerkjent praksis, regelverk og retningslinjer. Vi har som mål å til ei kvar tid være oppdatert på fagområdet og ha en aktiv rolle i utviklingsarbeid.