ressursbasen.no

Veien til ny jobb i Bergen

EURES er et samarbeid mellom EU, EØS-landene og Sveits. Det skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor medlemmenes territorium. Det ble dannet i 1993 og er nedfelt i EØS-avtalen. EURES ble etablert i 1993 og lansert i 1994 som et nettverk mellom offentlige arbeidsformidlingsetater.