ressursbasen.no

Veien til ny jobb i Bergen

Glasspaper sin kjernevirksomhet er kunnskap, og vi har som mål å være i front når ny teknologi og metoder introduseres. Glasspaper kan tilby markedets bredeste kurssortiment og det gjør at våre kunder kan forholde seg til kun en leverandør når det gjelder opplæring. Våre instruktører, konsulenter og kompetanserådgivere har lang og bred erfaring innenfor sine respektive fagområder. Glasspaper er også spesialisert på rekruttering og utleie av personell hvor teknologi står sentralt i jobbutførelsen. Dette spenner seg fra IT-spesialister til ledere og fagspesialister som forstår hvordan et selskap skal benytte teknologi som et konkurransefortrinn.