ressursbasen.no

Veien til ny jobb i Bergen

Nokut

Formålet med NOKUT er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved: Å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Å godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge