ressursbasen.no

Veien til ny jobb i Bergen

Visindi

Visindi er Norges største selskap innen utvelgelse av styremedlemmer og toppledere. Om en leder er god eller dårlig kan aldri vurderes isolert. Det må alltid ses i forhold til verdier, rammebetingelser og strategier. Dette er kjernen i vår tilnærming. Målet er å rekruttere og utvikle ledere som leverer de beste resultatene over tid. Vi gir våre kunder strategiske fortrinn gjennom rådgivning, styre- og topplederrekruttering. Og vi skal være det mest anerkjente selskapet i Norge innen utvelgelse av styremedlemmer og toppledere.